GUTENBERG INDULÓ / GUTENBERG MARCH

A 2018 év Gutenberg halálának 550. emlékéve…

Az év során merült fel bennem, hogy én, mint nyomdász, már régen nyugdíjas éveimet töltöm, és valami azt súgta, még csak kellene valamit tennem a nyomdászokért. Eszembe jutott a magyar érettségi szóbeli vizsgám, amelyben Vörösmarty Mihályról értekeztem, és több műve közt a Guttenberg albumba című, 1839-ben írt, elragadó verse.  A költő gondolatai ma is aktuálisak.

Mindjárt az első sora egy gyönyörű hexameter, amelynek ritmusa számomra azonnal egy induló kezdősorát jelentette. Hogy el ne felejtsem, tüstént lejegyeztem. (Elárulom, hogy amikor egy új dallam jut eszembe, a lehetőség szerint rögzítem egy diktafonon ‒, egyszerűen ráfütyülöm J).

Aztán elővettem a verset és látom, hogy egy szonett formával van dolgom, kétszer négy és kétszer három soros ez az epigramma. Az első kétszer négy sorhoz a zene könnyen megszületett, követve az időmértékes verselés ritmusképletét. A kétszer három sor viszont feladta a leckét, mert a vers itt hihetetlenül emelkedik érzelmileg, és ezt a zenében is igyekeztem visszaadni. Ez sok átgondolást, átjavítást követelt, mert a szöveg annyira erős, magával ragadó, hogy nem könnyen találtam rá jó zenei kifejezést. Amikor az érzelmi csúcs az igazság szóval tetőzve megszűnik, a zene egy pauzával, egy rokon, győzelmi hangnembe való átlépéssel az elképzelt győzelem indulójába megy át…

Az induló férfi-női énekhangra és szimfonikus zenekarra épült. Ebben érdekes momentum a vers-szakaszok előtt beiktatott három ütemes ‒ általam elnevezett ‒ zenei iniciálé, amely mozgalmas ötszólamú előjátéka a vers-szakaszoknak, és amely az induló műfajában szokatlan megoldás. Az induló karakteres szereplője az énekhangokon túl a trombita és a klarinét.

A zenéhez tartozó szövegmondás és -illesztés is okozott némi fejtörést, mivel az induló pattogós ritmusához egy lágy szöveg nehezen illeszthető. A siker azáltal vált lehetővé, hogy a verset skandálás ütemében mondja a verselő ‒ Jártó Róza. Különösen a két utolsó versszak megjelenítése nagyon eredeti.

Végezetül Gutenberg bocsánatát kell kérnünk, mert a nagyvilág elfeledkezett arról, hogy a 2018 év Gutenberg halálának kerek 550. évfordulója. Hál’ Istennek sikerült ebben az évben befejezni és megjelentetni CD lemezen a Gutenberg indulót a Róza & Julius Kiadónk gondozásában. Legyen ez a zene is egy méltó emlékjel a világ számára, és kívánjuk, hogy váljon a nyomdászok és minden könyvszerető ember egyetemes indulójává.

 

Fogadjátok, terjesszétek legújabb alkotásunkat ‒ szeretettel Róza és Gyula

 

 

Vörösmarty Mihály: Guttenberg-albumba

 

 

 

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek

S a kitörő napfény nem terem áltudományt;

Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből

S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;

 

 

 

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús

S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról

És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

 

 

 

Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával

És eget ostromló hangokon összekiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: "igazság!"

 

 

 

S e rég várt követét végre leküldi az ég:

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez

Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.

 

 

Elérhetőségek:

https://youtu.be/zdppy1nTDJs

https://youtu.be/3AfBCaRnF1s

https://soundcloud.com/stations/track/yulaerkovats/gutenberg-indulo-gutenberg-march